Hviid Erstatningsadvokater A/S
 • Slider billede 1
 • Slider billede 2
 • Slider billede 3
 • Slider billede 4
 • Slider billede 7
 • Slider billede 8
 • Slider billede 9
 • Slider billede 10
 • Slider billede 11
 • Slider billede 12
 • Slider billede 13
 • Slider billede 14
 • Slider billede 15
 • Slider billede 16
 • Slider billede 17
 • Slider billede 18
 • Slider billede 19
 • Slider billede 20
 • Slider billede 21
 • Slider billede 22
 • Slider billede 23

Erstatningsadvokat - specialister i personskadeerstatning

Er du kommet til skade ved et færdselsuheld, har du eksempelvis fået et piskesmæld? eller har du fået andre former for personskade i trafikken?

Vi yder kompetent rådgivning i forbindelse med personskadeerstatning således, at du opnår den størst mulige erstatning, når du har været udsat for en ulykke i trafikken.

Vores specialiserede erstatningsadvokater har ført et stort antal sager om personskadeerstatning. Det er vores erfaring, at mange der er kommet til skade ikke får den størst mulige erstatning, fordi de ikke hurtigt får rådgivning fra en professionel erstatningsadvokat.

 • Vores erfarne erstatningsadvokater sikrer dig størst mulig erstatning ved personskade
 • Du får god juridisk og menneskelig støtte
 • Vores erstatningsadvokaters erfaring med personskadeerstatning gør en forskel
 • Vi tilbyder dig en gratis forhåndsvurdering af din erstatningssag  
 • Hvis du ikke får erstatning skal du ikke betale advokatsalær
 • Landsdækkende behandling af erstatningssager - vi har afdelinger i hele DK

 Personskade

 Personskade

Gode råd

 

Gode råd når du har været udsat for en personskade:

 

 • Kontakt skadestue eller din privatpraktiserende læge så hurtigt som muligt. I langt de fleste erstatningssager er der krav om, at der skal være lægelig dokumentation for skader og symptomer inden for 72 timer efter ulykken.
 • Husk at oplyse lægen om samtlige skader og symptomer, du oplever. Det er vigtigt i forhold til en erstatningssag, at det tydeligt fremgår af journalerne, hvilke symptomer du har haft, både umiddelbart efter ulykken og i den efterfølgende periode.
 • Anmeld skaden til de involveredes forsikringsselskaber. Det kan både være til en eventuel ansvarlig skadevolders forsikringsselskab og dit eget ulykkesforsikringsselskab. Husk at være grundig og detaljeret når du beskriver skaden og symptomerne.
 • Det er vores erfaring, at forsikringsselskaberne gør hvad de kan for at udbetale mindst mulig erstatning. Det kan derfor være klogt at kontakte en professionel erstatningsadvokat, der udelukkende varetager dine interesser og sikrer dig størst mulig erstatning. Du bør aldrig acceptere et tilbud fra forsikringsselskabet, før du har haft en erstatningsadvokat med på råd.

Om Hviid Erstatningsadvokater A/S

 

Vi er et team af professionelle erstatningsadvokater, der er parate til at gøre vores yderste for, at du får den korrekte erstatning. Vi er specialiserede erstatningsadvokater og har mange års erfaring med erstatningsret og leverer gode resultater til vores klienter.

 

Vores erstatningsadvokater hjælper skadelidte i hele Danmark og har afdelinger over hele landet. Vi tilbyder advokatbistand i forbindelse med alle former for personskade der er opstået i trafikken.

 

Hvis du har været udsat for et piskesmæld er du velkommen til at se vores infoside om piskesmæld. Hvis du har været udsat for andre former for personskade i trafikken se her.

Du er også velkommen til at gå til søstervirksomhed hvis du søger en boligadvokat i København, Århus eller Odense.

 

Erstatninger for personskader

Karsten Nøhr
advokat

kn@hviid-advokater.dk

 

advokat

Anne Hviid
advokat

ah@hviid-advokater.dk

 

Jesper Hviid
advokat, adm. direktør

jh@hviid-advokater.dk

Typer af personskader og erstatning

Piskesmæld / whiplash


Vi har stor erfaring i behandling af erstatningssager vedrørende piskesmæld / whiplash. Vi har ført mange sager for tilskadekomne over hele landet. Piskesmæld / whiplash er en af de hyppigst forekomne skader i forbindelse med trafikuheld og kan være meget invaliderende.

Trafikuheld ved selv meget lave hastigheder kan give piskesmæld. Et piskesmæld kan opstår oftest ved påkørsel bagfra men kan også opstå ved påkørsel forfra og fra siden.

Læs mere

Trafikulykke

Har du været involveret i et trafikuheld, er der mulighed for at få erstatning fra den, der er ansvarlig for skaden. Dette gælder, uanset om du selv har andel i skaden, idet der er tale om et såkaldt objektivt ansvar for skadevolder.

Hvis der er tale om et solouheld kan du kun få erstatning såfremt du har tegnet en ulykkesforsikring.

Vi beskriver i det følgende hvilke muligheder der er for erstatning når du har været udsat for en trafikulykke.

Læs mere

Typer af erstatning


Læs mere

Forældelse af erstatningssag
 

Genoptagelse af erstatningssag
 

Personskadeerstatning takster
 


 

Tabt arbejdsfortjeneste
 

Erstatning faldulykker
 

 

Kontakt

 • Vi giver dig gerne en professionel og gratis vurdering af dine muligheder for erstatning.
 • Du får en klar vurdering af din sag, og vi siger fra, hvis vi ikke kan hjælpe dig, eller du ikke har udsigt til erstatning.
 • Det er selvfølgelig altid op til dig, om vi eventuelt skal gå videre med sagen for dig.

 

Du er altid meget velkommen til at kontakte os pr. e-mail mail@hviid-erstatningsadvokater.dk eller ringe til os på:

 

Ring til erstatningsavdokaten

 

erstatningsadvokat og personskade

 

kontakt os:

erstatning

Karsten Nøhr
advokat

kn@hviid-advokater.dk

 

erstatningsadvokater

Anne Hviid
advokat

ah@hviid-advokater.dk

 

advokat erstatning

Jesper Hviid
advokat, adm. direktør

jh@hviid-advokater.dk