Eneulykke – Hvad kan man få i erstatning?

Hvis du forulykker med din bil uden, at der er andre implicerede i uheldet, så kaldes dette for et solouheld. Der er i denne situation ingen ansvarlig skadevolder, og dermed kan du ikke rejse dit erstatningskrav mod en anden persons ansvarsforsikring. Derfor får du altså som udgangspunkt ingen erstatning, når du kommer til skade i en soloulykke.
Der er imidlertid undtagelser til dette udgangspunkt om ingen erstatning ved solouheld. Det kræver dog, at du selv sørger for at forsikre dig, før du kommer til skade. Du skal nemlig have nogen, som du kan rette dit erstatningskrav imod, og eftersom der ikke er en ansvarlig skadevolder, så må du selv tegne forsikringer, som kan dække dig i sådan en situation.

Der er 2 muligheder for erstatning

Der er to muligheder for at få erstatning via dit eget forsikringsselskab, hvis du er ude for en soloulykke. Du skal enten have en almindelig ulykkesforsikring eller en såkaldt førerpladsdækning tilknyttet din bilforsikring. Det er altså dine egne forsikringsaftaler, som bliver afgørende for, hvor godt du er dækket ind i tilfælde af, at du alene forulykker med din bil.

Hvad dækker en ulykkesforsikring?

Hvis du har en ulykkesforsikring, så kan du kræve nogle typer af erstatning. Du er imidlertid ikke dækket ligeså godt ind, som hvis du kunne rette dit erstatningskrav mod en anden ansvarlig skadevolder.
Du vil som udgangspunkt kunne gøre følgende krav gældende mod dit ulykkes-forsikringsselskab
Godtgørelse for varigt mén.
Dækning af behandlingsudgifter m.v. (nogle forsikringer omfatter ikke behandlingsudgifter)
Du vil altså kun være dækket i nogen grad i forbindelse med solouheld, hvis du alene har tegnet en ulykkesforsikring. Derfor må du overveje, om du ønsker en bedre dækning ved soloulykker mod en højere præmie til dit forsikringsselskab.

Hvad omfatter en førerpladsdækning?

Hvis du har en førerpladsforsikring, så er du som udgangspunkt dækket på samme måde, som du ville have været, hvis der var en ansvarlig skadevolder, hvoraf du kunne kræve personskadeerstatning. En førerpladsforsikring er en udvidet ulykkesforsikring, og denne er lavet specielt til soloulykker og lignende uheld i trafikken.

Her vil du altså som udgangspunkt kunne gøre følgende krav gældende:

  • Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.
  • Godtgørelse for svie og smerte ved sygemelding.
  • Godtgørelse for varigt mén.
  • Erstatning for erhvervsevnetab.
  • Dækning af behandlingsudgifter m.v.
  • Hvis føreren skulle afgå ved døden i forbindelse med soloulykken, så vil der med en førerpladsdækning også blive udbetalt forsørgertabserstatning, og de efterladte vil kunne få dækket omkostningerne til begravelsen.
  • Dækningens omfang kan være forskelligt

Den konkrete dækning kan variere fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, hvorfor det vil være en god ide at læse betingelserne i forsikringspolicen, så du præcis ved, hvad din førerpladsdækning reelt dækker. Hvis du har valgt at tegne en førerpladsforsikring, så dækker denne både dig som ejer af bilen, men også eventuelle lånere af bilen er sikrede (fx børn) – dækningen forudsætter ejerens accept af udlånet. En førerpladsforsikring koster mellem 300-400 kr. om året.