Erstatningsadvokat Herning – specialist i arbejdsskader/arbejdsulykker og trafikskader

Hviid Erstatningsadvokater A/S   – Herning

Viborgvej 97
DK-7400 Herning

Tlf.: 76 30 89 99

Hviid Erstatningsadvokater i Herning

Erstatningsadvokater i Herning

Anne Hviid, advokat

Vi er erfarne erstatningsadvokater, der udelukkende varetager skadelidtes interesser, Vi repræsenterer derfor kun personer der er kommet til skade og ikke kommuner, forsikringsselskaber e.l.

Vores speciale er erstatning i forbindelse med personskader efter trafikuheld og arbejdsskader/arbejdsulykker. Det er vores erfaring, at mange skadelidte ikke er bekendt med, at de kan få erstatnings selv om ulykken er deres skyld.

Du er altid velkommen til at drøfte din sag med os.

Find vores erstatningsadvokater i Herning

Du finder os på vores centrale placering,  over Blomster Miljø

Følg også med på Facebook:

advokat

Erstatningsadvokat Herning