Forsørgertabserstatning

Såfremt du i forbindelse med en ulykke mister din ægtefælle, samlever eller en forælder, kan du være berettiget til erstatning for tab af forsørger.

Var du gift eller samlevende med afdøde, har du krav på forsørgertabserstatning. Erstatningen beregnes som 30 % af den erstatning, der ville være udbetalt ved et fuldstændigt tab af erhvervsevne.

Børn under 18 år, der har mistet en forælder, kan få erstatning for tab af forsørger. Erstatningen beregenes med udgangspunkt i afdødes indkomt, svarende til, hvad afdøde skulle have betalt, hvis vedkommende havde pligt til at betale børnebidrag.

Endvidere kan der kræves godtgørelse for faktiske udgifter til begravelse, gravsted eller eventuelt et såkaldt overgangsbeløb.

Øvrige omkostninger

Du har endvidere ret til at få dækket rimelige udgifter i forbindelse med efterfølgende behandling. Det kan f.eks. være fysioterapi, kiropraktor o.l. samt transport til og fra behandlingen. Derudover har du ret til at få udgifter til medicin og hjælpemidler dækket