Varigt mén – hvordan beregnes méngraden?

Hvis du kommer til skade i forbindelse med en trafikulykke, så kan du måske være berettiget til at få godtgørelse for varigt mén. Varigt mén bestemmes ud fra en fast takst, som reguleres hvert år. I 2016 udgør godtgørelsen 8.600 kr. pr. méngrad. Det vil altså sige, at du vil få 86.000 kr. for et varigt mén på 10 %. Du kan dog maksimalt få 1.031.000 kr. i godtgørelse for varigt mén. Dette svarer til en méngrad på 120 %, hvilket er den maksimale godtgørelse, man kan få for varigt mén.

Varigt mén i forbindelse med en ulykkesforsikring

Hvis du har en ulykkesforsikring, så beregnes godtgørelsen anderledes end, hvis du gør dit krav gældende mod en ansvarlig skadevolder. Her beregnes godtgørelsen nemlig i forhold til forsikringssummen. Det vil sige, at hvis du ved en ulykke får en méngrad på 10 %, så kan du med en forsikringssum på 1.000.000 kr. få en godtgørelse på 100.000 kr.

Méngrad på minimum 5 %

Du skal som minimum have en méngrad på 5 % for at få godtgørelse for varigt mén. Denne minimumsgrænse gælder kun, hvis du har et erstatningskrav mod en ansvarlig skadevolders forsikringsselskab. Hvis du derimod har et krav mod din egen ulykkesforsikring f.eks. i forbindelse med en soloulykke, så kan minimumsgrænsen være højere. Derfor er det altid en god ide at se godt efter i betingelserne til dine forsikringer, således at du ikke først erfarer dette, hvis uheldet er ude.

Hvornår og hvordan beregnes méngraden?

Méngraden kan først beregnes, når skaden er stabil/stationær, hvilket den oftest er ca. 1 år efter din personskade. Din méngrad fastsættes ud fra en lægelig vurdering, hvori der tages hensyn til, hvilke helbredsmæssige konsekvenser ulykken har haft for dig. Du kan med fordel bruge Arbejdsskadestyrelsens méngradstabel, hvis du ønsker at få et indtryk af, hvad du kan forvente i erstatning. Arbejdsskadestyrelsens tabeller bruges ved méngradsberegningen, selvom du ikke er kommet til skade i forbindelse med dit erhverv.