Erstatning og beskatning

Beskatning af erstatningsbeløb og godtgørelse

Vi giver dig her en oversigt over henholdsvis skattefrie og skattepligtige erstatningsbeløb og godtgørelser, som du muligvis kan kræve i forbindelse med et færdselsuheld.

Skattefri personskadeerstatning /godtgørelse:

  • Godtgørelse for varigt mén.
  • Godtgørelse for svie og smerte.
  • Engangsudbetaling for tab af erhvervsevne.
  • En kapitaliseret erstatning for tab af erhvervsevne (en ellers løbende udbetaling for erhvervsevnetab, som man vælger at få som en engangsudbetaling – dette er kun muligt op til en méngrad på 50 %. Ved større méngrad skal udbetalingen ske løbende).
  • Refusion af udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler m.v.
  • Forsørgertabserstatning og overgangbeløb til de efterladte.

Skattepligtige erstatning / godtgørelse:

  • Løbende erstatningsudbetaling af tab af erhvervsevnen.
  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
  • Renter af erstatningsbeløb er altid skattepligtigt, selvom selve erstatningen er skattefri.

Hvordan foregår skattebetalingen i praksis?

Når en erstatning er skattepligtig, så vil skattebetalingen blive fratrukket før udbetalingen af erstatningen. Din erstatning bliver beskattet ud fra din trækprocent. Denne del foregår altså automatisk, således du ikke skal foretage dig noget.

Det er imidlertid vigtigt, at du ved en skattepligtig erstatning indberetter erstatningsbeløbet til skat, så du undgår en eventuel senere restskattebetaling. Dette kan ske, hvis erstatningen har så stor betydning for din indkomst, at den får betydning for din trækprocent .Læs også om Personskade og erstatning på Hviidadvokater.dk