Svie og smerte

Så længe du er syg, kan du kræve godtgørelse for svie og smerte. Det vil i praksis sige, at du ofte kan få godtgørelse for svie og smerte, så længe du er sygemeldt. Retten til godtgørelse for svie og smerte ophører, når du genoptager arbejdet.

Godtgørelsen for svie og smerte er skattefri, og taksten er i 2017 på kr. 195,00 pr. sygedag. Godgørelsen kan samlet set maksimalt udgøre kr. 75.000.