Tabt arbejdsfortjeneste

Du har mulgvis ret til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt du i forbindelse med din personskade har haft en nedgang i din indtægt. Hvis du i perioden modtager sygedagpenge eller en overførselsindkomst, skal disse beløb modregnes i dit krav på tabt arbejdsfortjeneste.

Du har mulighed for at få erstattet tabt arbejdsfortjeneste i perioden frem til, at du enten er fuldt arbejdsdygtig igen, eller tidspunktet, hvor det er muligt at vurdere dit eventuelle varige tab af erhvervsevne.

Varigt mén

Hvis du er udsat for en alvorlig personskade, kan det føre til et varigt mén. Et varigt mén kan karateriseres som en skade, der er permanent. Størrelsen af erstatning afhænger af hvilken méngrad der bliver fastsat. Méngraden kan først fastsættes, når skaden ikke udvikler sig mere – også kaldet stationærtidspunktet.

Méngraden bliver ofte fastsat i overensstemmelse med Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel. Det gælder også i tilfælde, hvor skaden ikke er opstået i forbindelse med en arbejdsulykke. Godtgørelsen for varigt mén udgør i 2014 kr. 8.175,00 pr. méngrad. Den samlede godtgørelse for varigt mén kan maksimalt udgøre kr. 980.500. Godtgørelsen for varigt mén er altid skattefri.

Her kan du se Arbejdsskadestyrelsens vejlendende méntabel