Hvordan er dine børn forsikret?

Forsikringsdækning i daginstitutionen:

Tidligere har børn i kommunale daginstitutioner og skoler været omfattet af en forsikring. Denne kollektive forsikringsdækning er imidlertid ophørt i januar 2012. Daginstitutioner og skoler kan dermed kun blive erstatningsansvarlige, hvis skade skyldes fejl eller forsømmelse fra deres side, fx en løs skrue i en gynge.
Familien skal i stedet selv tegne de fornødne forsikringer, således at barnet er forsikret, hvis det skulle komme ud for en ulykke. En privat tegnet ulykkesforsikring dækker i tilfældet, hvor barnet kommer til skade ved et hændeligt uheld, fx hvis barnet brækker benet i forbindelse med et hop fra en gynge.

Forældrenes ulykkesforsikring:

Dit barn er i nogle tilfælde omfattet af din egen ulykkesforsikring. Det er imidlertid vigtigt, at du tjekker din forsikringspolice før, at et eventuelt uheld er ude. Det er nemlig de færreste standardulykkesforsikringer, som også omfatter ens børn.

Ulykkesforsikring til dit barn:

Hvis dit barn ikke er omfattet af jeres ulykkesforsikring, så må I tegne en separat ulykkesforsikring for barnet. Dit barns ulykkesforsikring dækker varigt mén, og i mange tilfælde dækker den også udgifter til behandling, fx fysioterapeut eller kiropraktor. De fleste ulykkesforsikringer, som du kan tegne til dit barn, er heltidsforsikringer. Dette betyder, at forsikringen dækker barnet både i daginstitutionen, skolen og fritiden. Der er med andre ord døgndækning af dit barn.

Læs også om mulighederne med et skilsmisseskøde på Boligadvokater.info